Beheer van de informatie

De gegevens op onze webpagina's zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld.  HAGOK vzw kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits HAGOK vzw afhankelijk is van de informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan HAGOK vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... aanwezig op de site.
HAGOK vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

 

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van HAGOK vzw. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron.  De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

In HOGT is iedere auteur verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem ingestuurde bijdrage.

Niets uit HOGT mag worden verveelvoudigd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever HAGOK vzw.

HAGOK vzw maakt gebruik van afbeeldingen in haar bezit of ter beschikking gesteld door derden. HAGOK vzw heeft redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van gedigitaliseerde werken/foto's te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft HAGOK vzw er toch voor geopteerd om deze werken/foto's te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken.

Indien u meent dat HAGOK vzw het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen schendt of indien u meent dat het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met HAGOK vzw zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. U heeft het recht om een foto waarop u en/of (een) afstammeling(en) figureert of figureren te laten verwijderen.

 

Privacybeleid

HAGOK vzw verzamelt in zijn databank gegevens die nodig zijn om uw abonnement normaal te kunnen beheren.  Met gegevens bedoelen we uw naam, adres en e-mailadres.  Het adres is noodzakelijk om uw exemplaar van HOGT te bestellen.  Uw e-mailadres is noodzakelijk om uw elektronische toegang te activeren en beheren.  HAGOK vzw is niet verantwoordelijk voor onvolleidge, incorrecte of foutieve gegevens.  Op eenvoudige aanvraag (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) verlenen wij de gebruiker toegang tot alle informatie die wij over u zouden bijhouden.  De gebruiker heeft recht van inzage en correctie van de persoonsgegevens, volgens de geldende wettelijke regels m.b.t. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.  HAGOK vzw kan deze gegevens voor de promotie van haar eigen activiteiten en communicatie, zoals vb. voor mailings, gebruiken.

Specifiek met betrekking tot de mailings mag iedere gebruiker de deze mailings niet langer wenst te ontvangen, dit melden op het e-mailadres van de verzender van de mail of op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

HAGOK vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de gebruiksvoorwaarden te wijzigen.  De gebruiker wordt via de website van deze wijziging op de hoogte gebracht.

 

Publicatie van officiële teksten

De publicatie van officiële teksten (bv. wetteksten,…) heeft geen officieel karakter.

Vragen ? één adres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HAACHTSE GESCHIED- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING VZW

Vereniging zonder winstoogmerk

GC Den Breughel
Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht

KBO 459 283 914

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.