HOGT (het Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift) verschijnt 3 x per jaar (april, september, december). HOGT is de ruggengraat van de Kring. Het tijdschrift telt jaarlijks ongeveer 340 bladzijden, boordevol interessante, geïllustreerde artikels, mededelingen en aankondigingen over onze acties en activiteiten. Vanaf 2014 bovendien in full colour! 

Reeds sinds 1986 verzorgt het bestuur van HAGOK de uitgave van het tijdschrift HOGT, dat ondertussen aan zijn 32ste jaargang bezig is.

HOGT heeft in al die jaren de meest diverse aspecten van het leven in de streek belicht en heeft als geen ander de aandacht gevestigd op de wisselwerking tussen mens en het omringende land.

In meer dan 900 bijdragen bespraken tientallen auteurs de meest diverse aspecten.

Een greep uit een weergave van een beschrijvende tekst over het land van Rotselaar en het omliggende land in 1585 :

 

Beschrijving van de heerlijkheid Werchter.

Ten eerste, de kerk van Werchter ligt precies

op de hoek waar de rivier de Dijle en de Demer

samenvloeien in de richting van Mechelen.

Deze kerk is in behoorlijk goede staat, behalve

de toren, die geheel verwoest is en tot

aan de grond in puin ligt. Naast het kerkhof is

er een zeer mooie Onze-Lieve-Vrouwkapel,

die geheel door de vijand van Mechelen is afgebrand,

net zoals de huizen rond het plein,

op vier of vijf huizen na. En deze plaats heet

Kerkhove.

Er was daar tot voor kort eveneens een ophaalbrug,

vandaag helemaal stuk. Dicht bij de

kerk bevindt zich het huis van de pastoor, gebouwd

in baksteen, bedekt met leien en omringd

met een gracht. Ten oosten van de kerk

staat nog een oud bakstenen huis, bedekt met

pannen, geheten "tsRycken huys".

Aan de andere kant van de rivier ligt een gehucht

geheten Hanewijk en het Werchterbroek,

waarvan de huizen eveneens allemaal

zijn afgebrand.

Verderop in de richting van Tildonk is er nog

een groot gehucht met een kwartkapel; het

merendeel van de huizen zijn eveneens afgebrand.

Achter die kerk ligt het huis van de

pastoor, bedekt met leien, en het huis van de

Heilige Geest. Ten zuiden, door de plaats geheten

het Voorbroek, loopt in de richting van

Haacht een kleine rivier die uit de Dijle komt

van achter de sluis. Dat gehucht strekt zich uit

tot aan de weg naar Mechelen geheten de Lipsstraat.

Er is nog het gehucht geheten Ninde, Kruis,

Basdonk en het Winkelbroek, waarvan Ninde,

gelegen aan de rivier de Dijle, een mooie

Sint-Barbarakapel bezit met een hoog torentje.

Te Basdonk bevindt zich nog een klein kapelletje

geheten de Kluis.

Daarnaast ligt een gehucht geheten Tremelo,

Veldonk en 'Spaendonk'. In Tremelo zijn

enkele huizen, en Zijne Excellentie bezit er

een windmolen. In de nabijheid loopt de grote

weg naar Diest, met een herberg met kamer

en duifhuis, bedekt met pannen. In Veldonk

staat een Sint-Ghislenuskapel. In die plaats

bezit Zijne Excellentie een pachthof, geheel

verwoest en in ruïne.

Het Wijtbroek ligt tussen Tremelo en

Veldonk, en het zijn weidegronden.

Vervolgens zijn er Teeken, Sluisdonk, Steenvoort,

Bergen en het Sluisveld: dat zijn gronden

van weinig waarde en met geringe bestemming.

Vervolgens Schipstal en de Oude Demer, die

slechts weiden zijn.

Er is nog een gehucht geheten Paar, Vosbergen,

Wintbraken en de Ham te Wintbraken:

het zijn kleine gehuchten met verscheidene

huizen.

Er zijn nog beemden, geheten Varent en

Tieswinkel.

Geetvondel is eveneens een klein gehucht, met

vier of vijf huisjes, en een plaats geheten het

Hagebroek.

Verder is er de plaats geheten het Blaasbroek,

met twee huizen.

En ten slotte is er de plaats geheten de Holsdonk,

bestaande uit weiden, het Zegbroek,

en het gericht van Werchter; dit zijn de uiteinden

van Werchter aan de kant van Keerbergen.

Vermeldenswaard is dat er nog een rivier is

geheten de Laak, die ontspringt uit de Demer,

door het dorp stroomt en op de plaats geheten

Ninde in de Dijle vloeit. En er was tot

voor kort een brug over de Laak. In de nabijheid

daarvan is een pachthoeve toebehorend

aan de abt van Park bij Leuven.

 

Uit : B.Minnen, Twee beschrijvingen van het Land van Rotselaar (Rotselaar, Werchter, Haacht) uit 1585-1587 (vervolg) (2003-3)

 

Wil je meer lezen over Haacht en de omliggende gemeenten?

Dit kan door lid te worden van de grootste geschiedkundige vereniging van Vlaams-Brabant.

 

U stort 29 € op IBAN BE69 9731 1938 2378 (BIC ARSPBE22) (HAGOK, p/a GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 - 3150 Haacht) met vermelding : "Lid 2017 + naam + uw mailadres". U hoeft verder niets te doen. Automatisch ontvangt u alle nummers van HOGT van het jaar waarin u zich lid maakt.

 

Hernieuwing LIDGELD 2017

Mogen we aan onze leden vragen hun lidgeld te vernieuwen

door overschrijving of storting van

29 €

op rekening BE69 9731 1938 2378 (BIC : ARSPBE22)

van HAGOK vzw Wespelaarsesteenweg 85 3150 Haacht met vermelding van ‘Lid 2017’ + naam en mailadres.

Hiervoor ontvangt u driemaal het tijdschrift HOGT.